ผู้ที่ได้รับรางวัลตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-นามสกุล และแจ้งแก้ไขรายชื่อได้ ถึง วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรคณะวิจิตรศิลป์จะดำเนินการจัดส่งเกียรติบัตรไปให้ตามที่อยู่ที่ใช้สมัครแข่งขัน

     
     
     
     
     
   
     
  ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัล  
 
ระดับอนุบาล
 
 
ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-3
 
 
ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
 
     
     
     
  ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร  
 
ระดับอนุบาล
 
 
ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-3
 
 
ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
 
     
     
     
 

ผู้ที่ได้รับรางวัลตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-นามสกุล
และแจ้งแก้ไขรายชื่อได้ ถึง วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561

สามารถติดต่อขอแก้ไขรายชื่อ ได้ที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

 
     
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 053-944813
ในวันและเวลาราชการ