ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง วันแข่งขัน ปตท. ครั้งที่ 19 จากเดิม เสาร์ที่ 17 พ.ย 61 เป็น

เสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.

     
     
     
     
     
   
     
   
 

ขอให้ผู้สมัครเข้าแข่งขันทำการตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง ฝ่ายจัดการแข่งขันได้จัดทำเกียรติบัตรมอบให้ผู้เข้าร่วมและไม่มีการทำเกียรติบัตรให้ใหม่สำหรับผู้เข้าร่วมที่ ชื่อ-นามสกุล ไม่ถูกต้อง

 
 
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 
 
แก้ไขรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 
     
     
 

1. กรอกใบสมัครออนไลน์  (สามารถแก้ไขรายชื่อผ่านระบบได้หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้ว)
       เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 3 กันยายน – 26 ตุลาคม 2561
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด ครั้งที่ 1 (แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อครั้งสุดท้าย)
       วันที่ 29 ตุลาคม 2561
       ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือที่เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด ครั้งที่ 2 (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายชื่อได้)
       วัน 1 พฤศจิกายน 2561
       ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือที่เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th
4. วันแข่งขันวาดภาพสด
       วันเสาร์ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.
       ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ประกาศผล
       วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น.
       ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือที่เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

6. พิธีมอบรางวัล
       วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.
       ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. การจัดแสดงนิทรรศการ
       วันที่ 14 ธันวาคม 2561 - 29 มกราคม 2562   ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
     
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 053-944813
ในวันและเวลาราชการ