สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 
 
แก้ไขรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 
     
     
 

1. กรอกใบสมัครออนไลน์  (สามารถแก้ไขรายชื่อผ่านระบบได้หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้ว)
       เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 12 กันยายน – 20 ตุลาคม 2560
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด ครั้งที่ 1 (แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อครั้งสุดท้าย)
       วันที่ 24 ตุลาคม 2560
       ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือที่เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด ครั้งที่ 2 (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายชื่อได้)
       วัน 27 ตุลาคม 2560
       ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือที่เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th
4. วันแข่งขันวาดภาพสด
       วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น.
       ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ประกาศผล
       วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น.
       ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือที่เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

6. พิธีมอบรางวัล
       วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.
       ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. การจัดแสดงนิทรรศการ
       วันที่ 1 - 29 ธันวาคม 2560   ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
     
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 053-944813
ในวันและเวลาราชการ